poprzednia następna

Zawarcie nowej umowy z Bonifraterskim Centrum Medycznym

<strong>Zawarcie nowej umowy z Bonifraterskim Centrum Medycznym</strong>
poprzednia następna
<strong>Zawarcie nowej umowy z Bonifraterskim Centrum Medycznym</strong>
Źródło zdjęcia: Bonifraterskie Centum Medyczne, facebook.com/zakonszpitalny

Na początku stycznia 2023 r. podpisaliśmy umowę z Bonifraterskim Centrum Medycznym na wdrożenie systemu do automatyzacji procesów i elektronicznego obiegu dokumentów Bosflow. 

Celem umowy jest zapewnienie organizacji sprawnego oraz nowoczesnego sposobu przetwarzania dokumentów. Jednolitym systemem zostanie objętych pięć placówek wchodzących w skład Bonifraterskiego Centrum Medycznego, zlokalizowanych na terenie całej Polski: 

  • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
  • Bonifraterskie Centrum Zdrowia we Wrocławiu
  • Szpital  Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
  • Bonifraterskie Centrum Medyczne Oddział w Warszawie
  • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi

System Bosflow pozwoli wygodnie, bezpiecznie i w sposób w pełni elektroniczny zarządzać obiegiem korespondencji, umowami, a także obiegiem faktur. Zapewni też wewnętrzny przepływ informacji. Cieszymy się, że Klient wybrał nasze rozwiązanie spośród wielu dostępnych na rynku, dzięki temu, że wpisało się ono w jego oczekiwania.

Wybór systemu elektronicznego obiegu dokumentów to decyzja kluczowa z punktu widzenia zarządzania placówką medyczną o rozproszonej lokalizacji.  Model tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów jest dużym utrudnieniem w efektywnym funkcjonowaniu tego typu organizacji. Dzięki wieloletniej współpracy z branżą ochrony zdrowia opracowaliśmy rozwiązanie, które od początku zostało zaprojektowane z myślą o zarządzaniu dokumentami w sposób wydajny, bezpieczny i skoordynowany, niezależnie od ilości placówek i lokalizacji Klienta. 

Rozwój e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów administracyjnych to ważny krok w kierunku modernizacji służby zdrowia. Wierzymy, że wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu oraz informatyzacji placówek medycznych w dłuższej perspektywie przełoży się na obniżenie kosztów administracyjnych. Poprawi także efektywność świadczonych usług.

Jesteśmy pewni, że pracownicy Bonifraterskiego Centrum Medycznego sprawnie przejdą proces uruchomienia do nowego systemu. Adaptacja do korzystania z niego będzie przebiegać pod okiem naszych specjalistów z działu wdrożeń. Zajmą się oni przeszkoleniem personelu placówki. Zapewnią też asystę i wsparcie przy eksploatacji rozwiązania.

Pozostałe aktualności

Nowa siedziba Business Online Services Sp. z o. o.

Nowa siedziba Business Online Services Sp. z o. o.

Od 1 lutego zapraszamy Państwa do naszego nowego biura w Warszawie. Nowe biuro to wygodna i komfortowa przestrzeń zarówno do pracy jak i spotkań biznesowych. Jest to miejsce funkcjonalne, nastrajające do pozytywnej energii oraz napędzające do dalszego, efektywnego i twórczego działania. ...więcej