poprzednia następna

Zawarcie nowej umowy z Bonifraterskim Centrum Medycznym

<strong>Zawarcie nowej umowy z Bonifraterskim Centrum Medycznym</strong>
poprzednia następna
<strong>Zawarcie nowej umowy z Bonifraterskim Centrum Medycznym</strong>
Źródło zdjęcia: Bonifraterskie Centum Medyczne, facebook.com/zakonszpitalny

Na początku stycznia 2023 r. podpisaliśmy umowę z Bonifraterskim Centrum Medycznym na wdrożenie systemu do automatyzacji procesów i elektronicznego obiegu dokumentów Bosflow. 

Celem umowy jest zapewnienie organizacji sprawnego i nowoczesnego sposobu przetwarzania dokumentów. Jednolitym systemem zostanie objętych pięć placówek wchodzących w skład Bonifraterskiego Centrum Medycznego zlokalizowanych na terenie całej Polski: 

  • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie
  • Bonifraterskie Centrum Zdrowia we Wrocławiu
  • Szpital  Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
  • Bonifraterskie Centrum Medyczne Oddział w Warszawie
  • Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi

System Bosflow pozwoli wygodnie, bezpiecznie i w sposób w pełni elektroniczny zarządzać obiegiem korespondencji, umowami, obiegiem faktur oraz wewnętrznym przepływem informacji. Cieszymy się, że nasze rozwiązanie wpisało się w oczekiwania Klienta i zostało wybrane spośród wielu dostępnych na rynku.

Wybór systemu elektronicznego obiegu dokumentów to decyzja kluczowa z punktu widzenia zarządzania placówką medyczną o rozproszonej lokalizacji.  Model tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów jest dużym utrudnieniem w efektywnym funkcjonowaniu tego typu organizacji. Dzięki wieloletniej współpracy z branżą ochrony zdrowia opracowaliśmy rozwiązanie, które od początku zostało zaprojektowane z myślą o zarządzaniu dokumentami w sposób wydajny, bezpieczny i skoordynowany, niezależnie od ilości placówek i lokalizacji Klienta. 

Rozwój e-usług i elektronicznego obiegu dokumentów administracyjnych to ważny krok w kierunku modernizacji służby zdrowia. Jako twórcy oprogramowania wierzymy, że wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu oraz informatyzacji placówek medycznych w dłuższej perspektywie przełoży się na obniżenie kosztów administracyjnych i poprawę efektywności świadczonych usług.

Jesteśmy pewni, że pracownicy Bonifraterskiego Centrum Medycznego sprawnie przejdą proces uruchomienia nowego systemu oraz adaptacji do korzystania z niego w swojej codziennej pracy. Cały proces będzie przebiegał pod okiem naszych specjalistów z działu wdrożeń, którzy osobiście zajmą się przeszkoleniem personelu placówki.

Pozostałe aktualności

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Z końcem marca podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Bydgoski szpital swoją przygodę z systemem Bosflow rozpocznie od obszarów związanych z obsługą kancelarii, obiegiem faktur oraz rejestru umów i ich kosztowego rozliczania. ...więcej

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Rozbudowa systemu przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy administracji szpitala, w którym obecnie z powodzeniem działa elektroniczny obieg faktur. Pośród nowych rozwiązań, jakie wdrożymy znajdą się między innymi: obieg korespondencji, rejestr umów, rozliczanie kosztowe umów, monitoring budżetów, zarządzanie zaopatrzeniem oraz wnioski zamówień publicznych. ...więcej

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz siły i energii do realizowania planów w roku 2023. Niekończącego się pasma sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Niech Nowy Rok upłynie pod znakiem pozytywnych emocji oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. ...więcej