OCR i klasyfikacja dokumentów

Wiele z dokumentów, które chcemy obsługiwać i przetwarzać w systemie do automatyzacji procesów i elektronicznego obiegu dokumentów wciąż wpływa do organizacji w formie papierowej. Procesowanie ich w formie elektronicznej wymaga ich digitalizacji. Bosflow znakomicie wspomaga proces nadawania papierowym dokumentom formy cyfrowej i ich rejestracji w systemie. Podczas digitalizacji wykorzystujemy wbudowany w systemie moduł OCR.

Moduł ten wykorzystuje mechanizm OCR oraz bazujące na nim funkcje ekstrakcji danych i klasyfikacji treści.

  • W celu odczytania tekstowej zawartości plików, dokumenty papierowe są skanowane i przetwarzane w module OCR Bosflow.
  • Zawartość tekstowa jest indeksowana w wyszukiwarce, dzięki czemu możliwe jest łatwe wyszukanie dokumentu na podstawie jego zawartości.
  • Algorytmy ekstrakcji danych wyłuskują podstawowe atrybuty dokumentu z odczytanego tekstu. Mogą to być dane takie jak: daty, kwoty, NIP i inne wartości zdefiniowane dla danego typu dokumentu.
  • System weryfikuje odczytane wartości, a następnie automatycznie uzupełnia nimi odpowiednie pola formularzy elektronicznych wykorzystywane w procesach.
  • Na podstawie zawartości tekstowej dokumentu i wartości odczytanych atrybutów, do każdego dokumentu zostanie automatycznie przypisana klasa dokumentu, która determinuje wybór właściwej dla niej ścieżki procesu biznesowego.
  • Sposób przetwarzania dokumentów, rodzaj pobieranych atrybutów i sposób klasyfikacji dostosowujemy indywidualnie do potrzeb danego procesu biznesowego.
  • Typowe dokumenty, takie jak faktury, obsługiwane są w standardowej wersji modułu OCR systemu Bosflow.

Jakie korzyści daje
wdrożenie systemu

14 dni
Średni czas obiegu faktury
3 dni
15 min
Poszukiwanie powiązanych dokumentów - umowy, zamówienia, protokołu, PZ
5 min
10 min
Dowiadywanie się u kogo znajduje się dokument
1 min
5 min
Sprawdzenie kwoty faktury względem limitów umownych i budżetowych
1 min
niewykonalne
Sprawdzenie kwoty nadchodzących zobowiązań z dokumentów będących w obiegu
1 min