moduł bosflow
Moduły i procesy niestandardowe

Moduły i procesy niestandardowe

W Bosflow możliwe jest zamodelowanie praktycznie każdego procesu biznesowego. Poza predefiniowanymi, najczęściej wdrażanymi modułami i procesami jak kancelaria, obieg faktur czy wnioski urlopowe każda organizacja posiada charakterystyczne dla niej procesy biznesowe, które można odzwierciedlić w systemie. Bosflow stanowi również doskonałe repozytorium ważnych dla danej organizacji typów dokumentów, w którym dla każdego z nich można zaimplementować w systemie dedykowany rejestr.

Korzyści:

  • obsługa wszystkich procesów występujących w organizacji w jednym systemie
  • przechowywanie różnego typu dokumentów w oddzielnych rejestrach
  • możliwość odzwierciedlenia indywidualnych i specyficznych procesów biznesowych
  • zastąpienie powtarzalnej pracy człowieka przez roboty softwarowe

Rejestry dokumentów

W Bosflow możliwe jest tworzenie rejestrów dokumentów. Dla każdego typu dokumentu można gromadzić dane w odpowiednich polach formularza. Wprowadzone do systemu dokumenty przypisywane są do odpowiedniego rejestru, który możemy dowolnie filtrować i sortować. Możemy też korzystać z funkcji wyszukiwania zaawansowanego i pełnotekstowego dokumentów. Przykładowe rejestry dotyczą: uchwał, pełnomocnictw, procedur i opinii prawnych.

Obieg dokumentów wewnętrznych i wniosków

Dla każdego typu dokumentu można zamodelować proces biznesowy z wykorzystaniem modelera procesów. Od rejestracji wniosku na dedykowanym formularzu, poprzez uzupełnianie informacji, aż po uzyskanie akceptacji. Proces może kończyć się wygenerowaniem gotowego dokumentu do formatu pdf. Procesy mogą być modelowane dla wniosków kadrowych, wniosków o nadanie uprawnień, tworzonych umów i innych dokumentów wymagających akceptacji.

Roboty softwarowe

Poszczególne etapy i zadania niestandardowych i specyficznych procesów biznesowych możemy zamodelować również z użyciem robotów softwarowych. Świetnie sprawdzają się one w procesach, które potrzebują przetwarzać dane z różnych systemów i aplikacji oraz w takich, w których realizowane są powtarzalne czynności, które za użytkownika może wykonać robot.
304
299
51
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Integracje Bosflow

Integracje z innymi systemami, aplikacjami i narzędziami są nieodłącznym elementem wdrożenia systemu Bosflow. Na bieżąco implementujemy w systemie integracje ze wszystkimi obowiązkowymi dla podmiotów publicznych rozwiązaniami, takimi jak e-PUAP czy PEF. Realizujemy również integracje dedykowane dla poszczególnych Klientów z posiadanymi przez nich rozwiązaniami, w tym przede wszystkim z systemami finansowo-księgowymi, kadrowo-płacowymi i dziedzinowymi. Na swoim koncie mamy wdrożone i funkcjonujące integracje z wieloma systemami ERP, między innymi: Infomedica, SIMPLE.ERP, Symfonia, Impuls EVO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie urządzeniami i infrastrukturą

Moduł zarządzania urządzeniami i infrastrukturą opracowaliśmy z myślą o działach technicznych i działach utrzymania ruchu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie posiadaną przez organizację infrastrukturą: budynkami, urządzeniami, maszynami, aparaturą, sprzętem IT. Karty ewidencji majątku mogą odpowiadać rejestrowi środków trwałych pobieranych i synchronizowanych cyklicznie z systemu ERP lub też stanowić niezależne teczki elementów majątku, które nie posiadają swojego odpowiednika w ewidencji środków trwałych. W ramach modułu możliwa jest obsługa procesów związanych ze: zmianą miejsca użytkowania, zmianą powierzenia majątku, zezwoleniami na wyniesienie sprzętu, likwidacją majątku oraz tworzeniem kart BDO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Kancelaria i administracja

Kancelaria i administracja to obszary, które praktycznie zawsze w pierwszej kolejności są objęte automatyzacją procesów i elektronicznym obiegiem dokumentów. To właśnie do kancelarii lub sekretariatu trafia różnymi kanałami większość dokumentów spoza organizacji, jak też z tego miejsca są one wysyłane do podmiotów zewnętrznych. Kancelaria i działy administracyjne odpowiadają też za wewnętrzną dystrybucję dokumentów, ich archiwizację oraz planowanie i organizację pracy w jednostce. Automatyzacja procesów w tych obszarach wpływa na sprawne funkcjonowanie całej organizacji oraz pozytywne postrzeganie jej przez podmioty zewnętrzne.

Zobacz więcej