moduł bosflow
Moduły i procesy niestandardowe

Moduły i procesy niestandardowe

W Bosflow możliwe jest zamodelowanie praktycznie każdego procesu biznesowego. Poza predefiniowanymi, najczęściej wdrażanymi modułami i procesami jak kancelaria, obieg faktur czy wnioski urlopowe każda organizacja posiada charakterystyczne dla niej procesy biznesowe, które można odzwierciedlić w systemie. Bosflow stanowi również doskonałe repozytorium ważnych dla danej organizacji typów dokumentów, w którym dla każdego z nich można zaimplementować w systemie dedykowany rejestr.

Korzyści:

  • obsługa wszystkich procesów występujących w organizacji w jednym systemie
  • przechowywanie różnego typu dokumentów w oddzielnych rejestrach
  • możliwość odzwierciedlenia indywidualnych i specyficznych procesów biznesowych
  • zastąpienie powtarzalnej pracy człowieka przez roboty softwarowe

Rejestry dokumentów

W Bosflow możliwe jest tworzenie rejestrów dokumentów. Dla każdego typu dokumentu można gromadzić dane w odpowiednich polach formularza. Wprowadzone do systemu dokumenty przypisywane są do odpowiedniego rejestru, który możemy dowolnie filtrować i sortować. Możemy też korzystać z funkcji wyszukiwania zaawansowanego i pełnotekstowego dokumentów. Przykładowe rejestry dotyczą: uchwał, pełnomocnictw, procedur i opinii prawnych.

Obieg dokumentów wewnętrznych i wniosków

Dla każdego typu dokumentu można zamodelować proces biznesowy z wykorzystaniem modelera procesów. Od rejestracji wniosku na dedykowanym formularzu, poprzez uzupełnianie informacji, aż po uzyskanie akceptacji. Proces może kończyć się wygenerowaniem gotowego dokumentu do formatu pdf. Procesy mogą być modelowane dla wniosków kadrowych, wniosków o nadanie uprawnień, tworzonych umów i innych dokumentów wymagających akceptacji.

Roboty softwarowe

Poszczególne etapy i zadania niestandardowych i specyficznych procesów biznesowych możemy zamodelować również z użyciem robotów softwarowych. Świetnie sprawdzają się one w procesach, które potrzebują przetwarzać dane z różnych systemów i aplikacji oraz w takich, w których realizowane są powtarzalne czynności, które za użytkownika może wykonać robot.
301
299
298
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Konfigurator procesów i klasyfikacja dokumentów

Bosflow oparty jest o low-codową platformę, która umożliwia definiowanie i modelowanie w systemie dowolnych procesów biznesowych. Modeler procesów i kreator formularzy pozwalają w przystępny sposób, bez znajomości języków programowania projektować formularze i określać przebieg procesów.

System posiada również wbudowany moduł OCR, który rozpoznaje tekst na skanowanych i wprowadzanych do systemu dokumentach. Dzięki temu możliwe jest indeksowanie zawartości tekstowej dokumentu w wyszukiwarce, w celu umożliwienia jego łatwego wyszukania w elektronicznym rejestrze. Na podstawie odczytanej przez OCR zawartości tekstowej, każdy dokument może być automatycznie zaklasyfikowany do odpowiedniej kategorii.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie urządzeniami i infrastrukturą

Moduł zarządzania urządzeniami i infrastrukturą opracowaliśmy z myślą o działach technicznych i działach utrzymania ruchu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie posiadaną przez organizację infrastrukturą: budynkami, urządzeniami, maszynami, aparaturą, sprzętem IT. Karty ewidencji majątku mogą odpowiadać rejestrowi środków trwałych pobieranych i synchronizowanych cyklicznie z systemu ERP lub też stanowić niezależne teczki elementów majątku, które nie posiadają swojego odpowiednika w ewidencji środków trwałych. W ramach modułu możliwa jest obsługa procesów związanych ze: zmianą miejsca użytkowania, zmianą powierzenia majątku, zezwoleniami na wyniesienie sprzętu, likwidacją majątku oraz tworzeniem kart BDO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami pozwala na wygodne planowanie i bieżącą obsługę różnego rodzaju projektów: inwestycyjnych, badawczych, edukacyjnych, komercyjnych czy szkoleniowych. System umożliwia planowanie i rozliczanie projektów z finansowaniem wewnętrznym, zewnętrznym, krótkoterminowych i wieloletnich. System w przejrzysty sposób gromadzi wszystkie dane i dokumenty w teczce projektu, która może zawierać: umowy, korespondencję, wnioski zamówień publicznych, e-maile, notatki, harmonogramy i inne dokumenty powiązane z danym projektem. Moduł wspiera także szczegółowe planowanie poszczególnych zadań oraz generowanie powiadomień o istotnych zdarzeniach związanych z projektem.

Zobacz więcej