Integracje

System Bosflow zarządza przepływem danych w procesach nie tylko pomiędzy ludźmi, ale też innymi systemami. Klienci z którymi rozmawiamy o wdrożeniu systemu posiadają już u siebie różne rozwiązania takie jak: systemy ERP, systemu dziedzinowe, LDAP/Active Directory, e-PUAP, czy CRM. Dlatego w rozmowach dotyczących wdrożenia systemu Bosflow zawsze pojawiają się pytania na temat jego możliwości integracyjnych.

Podstawowe formy integracji

Jesteśmy w stanie zintegrować system Bosflow z każdym systemem, aplikacją czy platformą. Jeżeli zewnętrzny system, aplikacja czy platforma nie pozwala na wykonanie integracji na jeden z tradycyjnych sposobów, to do przepływu danych pomiędzy systemami wykorzystujemy roboty softwarowe.

Wymiana danych na poziomie bazy danych

Dane mogą być przekazywane pomiędzy systemami za pośrednictwem odpowiednich zapytań do tabel, widoków i procedur składowanych większości silników baz danych.

Wymiana plików w różnych formatach

Standardowo obsługujemy  typowe formaty wymiany danych jak CVS, XLS/X, JSON, XML. Dzięki zastosowaniu elastycznych mechanizmów mapowania jesteśmy w stanie dostosować się do dowolnego formatu danych.

Wykorzystanie dedykowanego API

Jeśli system funkcjonujący u Klienta posiada udokumentowane API webowe – np. oparte na metodach REST – możliwe jest oprogramowanie odpowiednich wywołań metod API.

Wykorzystanie systemów pośredniczących (kolejek i szyn wymiany danych)

Przy bardziej zaawansowanych integracjach asynchronicznych „jeden-do- wielu” lub „wiele-do-wielu”proponujemy komunikację opartą na wybranym brokerze komunikatów.

Zastosowanie robotów softwarowych w procesach integracyjnych

Tam gdzie zewnętrzny system nie ma technicznych możliwości integracyjnych lub są one bardzo kosztowne przenoszenie danych pomiędzy systemami można zrealizować za pomocą robotów softwarowych.

Możliwości importu i eksportu danych

W przypadku powoli zmieniających się danych (jak np. cyklicznie aktualizowane słowniki master data) do synchronizacji danych w tle w modelu wsadowym zalecamy wykorzystanie elastycznego modułu importu i eksportu danych. Moduł umożliwia konfiguracyjne mapowanie danych przychodzących i wychodzących w komunikatach integracyjnych. Konfiguracja zadań cyklicznych oparta jest  o dowolne interwały czasowe pozwala realizować praktycznie dowolne wsadowe scenariusze integracyjne.

Zaawansowana integracja w procesach biznesowych

W przypadku głębszej integracji na poziomie procesów biznesowych możliwe jest zaszycie wymiany danych w czasie rzeczywistym w przebiegu procesu biznesowego lub  wykorzystanie poleceń użytkownika uruchamianych na jego żądanie. Takie podejście umożliwia sprawne koordynowanie na platformie Bosflow dowolnie złożonych procesów obejmujących choreografię systemów i ludzi bez zbędnych opóźnień.

Jakie korzyści daje
wdrożenie systemu

14 dni
Średni czas obiegu faktury
3 dni
15 min
Poszukiwanie powiązanych dokumentów - umowy, zamówienia, protokołu, PZ
5 min
10 min
Dowiadywanie się u kogo znajduje się dokument
1 min
5 min
Sprawdzenie kwoty faktury względem limitów umownych i budżetowych
1 min
niewykonalne
Sprawdzenie kwoty nadchodzących zobowiązań z dokumentów będących w obiegu
1 min