moduł bosflow
Administrowanie systemem

Administrowanie systemem

Większość Klientów posiada u siebie wysokiej klasy specjalistów IT, dlatego optymalizując koszty oczekuje dostarczenia systemu, którym będzie mogła samodzielnie administrować i zarządzać. Bosflow daje możliwości szerokiego parametryzowania i konfigurowania systemu przez przeszkolonych administratorów. Również modelowanie nowych, indywidualnych procesów biznesowych z wykorzystaniem kreatora formularzy i modelera procesów może być dostępne dla administratora i innych uprawnionych użytkowników systemu.

Korzyści:

  • szerokie możliwości samodzielnej konfiguracji i parametryzacji systemu
  • modelowanie procesów biznesowych bez znajomości języków programowania
  • optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemu

Struktura organizacyjna

Ma postać drzewiastej struktury, która odwzorowuje jednostki organizacyjne funkcjonujące w danej organizacji wraz z siecią hierarchicznych powiązań między nimi. Do jednostek organizacyjnych przypisywani są należący do nich użytkownicy, osoby zarządzające daną jednostką oraz kody MPK. Strukturę można zamodelować bezpośrednio w systemie lub automatycznie pobierać i aktualizować z systemu zewnętrznego.

Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników

System pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby kont nazwanych użytkowników. Administrator zakłada konta użytkowników i nadaje im uprawnienia do poszczególnych modułów, procesów, spraw i funkcji w systemie. Użytkownicy są też przypisywani do poszczególnych ról występujących w procesach biznesowych. Konta użytkowników mogą być zakładane bezpośrednio w systemie lub pobierane i synchronizowane z Active Directory.

Obsługa zastępstw

Polega na wskazaniu osoby zastępującej, zakresu i czasu zastępstwa. System automatycznie blokuje uprawnienia wynikające z przypisanego zastępstwa po upływie zdefiniowanego terminu. Oznacza również wszystkie aktywności wykonane przez danego użytkownika w ramach zastępstwa. Dzięki temu utrzymana jest pełna audytowalność i przejrzystość procesów biznesowych.
168
296
299
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Zarządzanie finansami

Obszar związany z zarządzaniem finansami to jeden z kluczowych z punktu widzenia organizacji obszarów związanych z automatyzacją procesów i obiegiem dokumentów. Wdrożenie procesów dotyczących dokumentów finansowych ma realny wpływ efektywność zarządzania finansami jednostki. System umożliwia kontrolę krzyżową dokumentów poprzez wiązanie faktur z zamówieniami, umowami, wnioskami o wszczęcie postępowania, projektami i pozycjami budżetowymi, których one dotyczą. Dzięki temu możemy na bieżąco śledzić stopień realizacji danej umowy, projektu czy obciążenie danej pozycji budżetowej.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie zaopatrzeniem

Moduł zarządzania zaopatrzeniem pozwala na synchronizację i optymalizację procesów zakupowych materiałów, produktów i usług, które mają miejsce w organizacji. System prowadzi użytkowników przez całą ścieżkę – od złożenia zapotrzebowania, jego weryfikację i akceptację, po ewentualne wydanie produktu z magazynu lub uruchomienie procesu o nowy zakup, aż po złożenie zamówienia do dostawcy na bazie wcześniej zawartej umowy. W przypadku jednostek publicznych zebrane i skonsolidowane wnioski zakupowe mogą uruchamiać wnioski o wszczęcie postępowania publicznego.

Dostęp do pełnej analityki historycznych wniosków pozwala świadomie akceptować nowe wnioski złożone w systemie, a ich konsolidacja w jedno zamówienie do dostawcy lub wniosek o wszczęcie postępowania pozwala na optymalizację procesów zakupowych. Dzięki możliwej integracji systemu Bosflow z systemem magazynowym i systemami dostawców procesy zakupowe mogą odbywać się niemal całkowicie automatycznie. Procesy związane z zaopatrzeniem wdrażamy w pełnym lub wybranym zakresie w zależności od obowiązującej w organizacji polityki zakupowej oraz jej potrzeb i charakteru działalności.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie urządzeniami i infrastrukturą

Moduł zarządzania urządzeniami i infrastrukturą opracowaliśmy z myślą o działach technicznych i działach utrzymania ruchu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie posiadaną przez organizację infrastrukturą: budynkami, urządzeniami, maszynami, aparaturą, sprzętem IT. Karty ewidencji majątku mogą odpowiadać rejestrowi środków trwałych pobieranych i synchronizowanych cyklicznie z systemu ERP lub też stanowić niezależne teczki elementów majątku, które nie posiadają swojego odpowiednika w ewidencji środków trwałych. W ramach modułu możliwa jest obsługa procesów związanych ze: zmianą miejsca użytkowania, zmianą powierzenia majątku, zezwoleniami na wyniesienie sprzętu, likwidacją majątku oraz tworzeniem kart BDO.

Zobacz więcej