moduł bosflow
Administrowanie systemem

Administrowanie systemem

Większość Klientów posiada u siebie wysokiej klasy specjalistów IT, dlatego optymalizując koszty oczekuje dostarczenia systemu, którym będzie mogła samodzielnie administrować i zarządzać. Bosflow daje możliwości szerokiego parametryzowania i konfigurowania systemu przez przeszkolonych administratorów. Również modelowanie nowych, indywidualnych procesów biznesowych z wykorzystaniem kreatora formularzy i modelera procesów może być dostępne dla administratora i innych uprawnionych użytkowników systemu.

Korzyści:

  • szerokie możliwości samodzielnej konfiguracji i parametryzacji systemu
  • modelowanie procesów biznesowych bez znajomości języków programowania
  • optymalizacja kosztów utrzymania i rozwoju systemu

Struktura organizacyjna

Ma postać drzewiastej struktury, która odwzorowuje jednostki organizacyjne funkcjonujące w danej organizacji wraz z siecią hierarchicznych powiązań między nimi. Do jednostek organizacyjnych przypisywani są należący do nich użytkownicy, osoby zarządzające daną jednostką oraz kody MPK. Strukturę można zamodelować bezpośrednio w systemie lub automatycznie pobierać i aktualizować z systemu zewnętrznego.

Zarządzanie dostępem i uprawnieniami użytkowników

System pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby kont nazwanych użytkowników. Administrator zakłada konta użytkowników i nadaje im uprawnienia do poszczególnych modułów, procesów, spraw i funkcji w systemie. Użytkownicy są też przypisywani do poszczególnych ról występujących w procesach biznesowych. Konta użytkowników mogą być zakładane bezpośrednio w systemie lub pobierane i synchronizowane z Active Directory.

Obsługa zastępstw

Polega na wskazaniu osoby zastępującej, zakresu i czasu zastępstwa. System automatycznie blokuje uprawnienia wynikające z przypisanego zastępstwa po upływie zdefiniowanego terminu. Oznacza również wszystkie aktywności wykonane przez danego użytkownika w ramach zastępstwa. Dzięki temu utrzymana jest pełna audytowalność i przejrzystość procesów biznesowych.
51
299
297
Zobacz inne moduły
moduł bosflow

Kancelaria i administracja

Kancelaria i administracja to obszary, które praktycznie zawsze w pierwszej kolejności są objęte automatyzacją procesów i elektronicznym obiegiem dokumentów. To właśnie do kancelarii lub sekretariatu trafia różnymi kanałami większość dokumentów spoza organizacji, jak też z tego miejsca są one wysyłane do podmiotów zewnętrznych. Kancelaria i działy administracyjne odpowiadają też za wewnętrzną dystrybucję dokumentów, ich archiwizację oraz planowanie i organizację pracy w jednostce. Automatyzacja procesów w tych obszarach wpływa na sprawne funkcjonowanie całej organizacji oraz pozytywne postrzeganie jej przez podmioty zewnętrzne.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie urządzeniami i infrastrukturą

Moduł zarządzania urządzeniami i infrastrukturą opracowaliśmy z myślą o działach technicznych i działach utrzymania ruchu. Umożliwia kompleksowe zarządzanie posiadaną przez organizację infrastrukturą: budynkami, urządzeniami, maszynami, aparaturą, sprzętem IT. Karty ewidencji majątku mogą odpowiadać rejestrowi środków trwałych pobieranych i synchronizowanych cyklicznie z systemu ERP lub też stanowić niezależne teczki elementów majątku, które nie posiadają swojego odpowiednika w ewidencji środków trwałych. W ramach modułu możliwa jest obsługa procesów związanych ze: zmianą miejsca użytkowania, zmianą powierzenia majątku, zezwoleniami na wyniesienie sprzętu, likwidacją majątku oraz tworzeniem kart BDO.

Zobacz więcej

moduł bosflow

Zarządzanie personelem

Moduł zarządzania personelem jest jednym z nielicznych modułów, który dotyczy wszystkich pracowników danej organizacji. Z uwagi na to, efekty jego wdrożenia oraz wynikające z niego korzyści są odczuwalne przez najszersze grono użytkowników. Bosflow zapewnia obsługę zarówno twardych, jak i miękkich procesów zarządzania zasobami ludzkimi. Pełną efektywność systemu uzyskujemy dzięki integracji z funkcjonującym u Klienta systemem kadrowo-płacowym.

Zobacz więcej