Robotyzacja procesów

W dojrzałych organizacjach systemy typu BPM nigdy nie działają w próżni. Koniecznością jest ich integracja z istniejącymi rozwiązaniami typu ERP w procesach finansowych czy kadrowych. System Bosflow ma szerokie możliwości integracyjne za pomocą różnych metod. Co jednak jeśli System zastany u Klienta nie posiada możliwości integracyjnych? W takiej sytuacji możliwe jest wykorzystanie RPA – Robotic Process Automation – do integracji międzysystemowej.

W przypadku integracji z wykorzystaniem RPA, robot wykorzystuje interfejs użytkownika: pobiera dane z jednego i wprowadza je do drugiego systemu. Takie rozwiązanie nie wymaga żadnych prac integracyjnych po stronie systemu zewnętrznego. Robot „klika” po integrowanym systemie i w ten sposób odwzorowuje pracę, jaką człowiek zwykle wykonuje przy wprowadzaniu danych.

Robot softwarowy jest także niezastąpiony w innych niż integracja procesach. Świetnie sprawdza się w powtarzalnych i żmudnych zadaniach obejmujących wprowadzanie, pobieranie i obróbkę danych w programie Excel, wypełnianie i wysyłanie dokumentów szablonowych, sprawdzanie oraz porównywanie i aktualizację danych.

Bosflow w płynny sposób łączy ludzi, systemy i roboty.  Tworząc proces w systemie Bosflow decydujesz o tym czy dane zadanie w procesie ma być zrealizowane: przez człowieka, poprzez wywołanie API zewnętrznego systemu, czy też przez robota.

Jakie korzyści daje
wdrożenie systemu

14 dni
Średni czas obiegu faktury
3 dni
15 min
Poszukiwanie powiązanych dokumentów - umowy, zamówienia, protokołu, PZ
5 min
10 min
Dowiadywanie się u kogo znajduje się dokument
1 min
5 min
Sprawdzenie kwoty faktury względem limitów umownych i budżetowych
1 min
niewykonalne
Sprawdzenie kwoty nadchodzących zobowiązań z dokumentów będących w obiegu
1 min