poprzednia następna

System Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu

System Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu
poprzednia następna
System Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu
źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytecki_Szpital_Kliniczny_w_Poznaniu

Z końcem września podpisaliśmy umowę z firmą KAMSOFT SA na wdrożenie systemu Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Firma KAMSOFT SA jest generalnym wykonawcom projektu pod nazwą: „Usługa wdrożenia oraz serwis powdrożeniowy systemu klasy ERP dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu wraz z dostawą licencji”. Nam powierzyła do realizacji znaczącą część tego projektu.

Dostarczymy moduły najczęściej implementowane w placówkach medycznych takie jak: kancelaria, obieg faktur czy rejestr umów. Uruchomimy także szereg procesów związanych z obsługą zakupu towarów i usług, środków trwałych, infrastruktury, obsługą procesów i wniosków kadrowych. W Bosflow klient będzie też mógł korzystać z charakterystycznych dla szpitali rejestrów dotyczących procedur medycznych ICD-9, międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 czy rejestru procedur i formularzy ISO.

Wybór właściwego systemu elektronicznego obiegu dokumentów to decyzja kluczowa z punktu widzenia zarządzania placówką medyczną o rozproszonej lokalizacji.  Przy bardzo wielu lokalizacjach posiadanych przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny tradycyjny, papierowy obieg dokumentów jest dużym utrudnieniem. Zaburza to efektywne funkcjonowanie organizacji. Jako Business Online Services od wielu lat współpracujemy z branżą ochrony zdrowia i w tym czasie wypracowaliśmy rozwiązanie, które w sposób wydajny, bezpieczny i skoordynowany zarządza dokumentami, niezależnie od ilości placówek i lokalizacji Klienta. 

System Bosflow nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem dla klienta. Od wielu lat z powodzeniem funkcjonował on w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szpital został połączony ze Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tym samym dołączył do grona największych placówek medycznych w Polsce. Następnie od 1 stycznia 2023 r. przyjął nazwę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny finansuje powyższe przedsięwzięcie ze środków własnych oraz w ramach projektu: „Rozszerzenie wykorzystania nowoczesnych e-Usług poprzez wdrożenie e-Konsylium”. Projekt nr RPWP.02.01.01-30-0001/22 współfinansowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe aktualności

Nowa siedziba Business Online Services Sp. z o. o.

Nowa siedziba Business Online Services Sp. z o. o.

Od 1 lutego zapraszamy Państwa do naszego nowego biura w Warszawie. Nowe biuro to wygodna i komfortowa przestrzeń zarówno do pracy jak i spotkań biznesowych. Jest to miejsce funkcjonalne, nastrajające do pozytywnej energii oraz napędzające do dalszego, efektywnego i twórczego działania. ...więcej