poprzednia

Nowy kontrakt realizowany dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie

Nowy kontrakt realizowany dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie
poprzednia
Nowy kontrakt realizowany dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie
źródło zdjęcia: http://bip.wsz.leszno.pl/

Wspólnie z naszym Partnerem biznesowym, firmą KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o, zawarliśmy umowę z Wojewódzkim Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie.

Kontrakt został podpisany w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Kluczowym elementem przedmiotu umowy jest dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Automatyzacji Procesów wraz z integracją z systemem ERP.

Projekt obejmuje bardzo wiele procesów i obszarów biznesowych funkcjonujących w szpitalu. Zautomatyzujemy je, dzięki czemu będą one obsługiwane w pełni elektronicznie. Prace obejmą wdrożenie systemu obiegu dokumentów wchodzących i wychodzących ze szpitala, dokumentów finansowych, umów oraz dokumentów związanych z procesami zakupowymi. Procesy finansowe i zakupowe będzie spinał w spójną całość moduł budżetowania. Dostarczy on kadrze zarządzającej niezbędnych informacji controllingowych w czasie rzeczywistym. System Bosflow usprawni także komunikację wewnętrzną z pracownikami szpitala poprzez portal pracowniczy. Będzie w nim można min. złożyć wniosek urlopowy lub pobrać pasek wynagrodzenia. Bosflow zapewni również obsługę procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą szpitala oraz obsłuży wiele innych dedykowanych procesów funkcjonujących w organizacji.

Wszystkie wdrażane obszary i moduły mają na celu usprawnienie procesów biznesowych szpitala. Celem jest również odejście od dokumentów papierowych oraz stworzenie przyjaznego dla użytkowników cyfrowego środowiska pracy. Wierzymy, że nasze wieloletnie doświadczenie zapewni sprawną i terminową realizację kontraktu.

Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im dr. Jana Jonstona w Lesznie jest największą wieloprofilową placówką medyczną między Poznaniem i Wrocławiem. W Polsce wciąż jest niewiele placówek, które mogą poszczycić się automatyzacją procesów biznesowych i elektroniczną obsługą dokumentów administracyjnych. Po zakończeniu wdrożenia szpital w Lesznie będzie jedną z tych placówek, która w przeważającej części procedować będzie dokumenty w sposób elektroniczny. Kadra zarządzająca będzie miała bieżący wgląd w procesy realizowane w organizacji. Będzie też mogła w efektywny sposób zarządzać dokumentami i obszarem finansowym. To powinno w bezpośredni sposób przełożyć się na efektywność zarządzania kosztami szpitala.

Pozostałe aktualności

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Z końcem marca podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Bydgoski szpital swoją przygodę z systemem Bosflow rozpocznie od obszarów związanych z obsługą kancelarii, obiegiem faktur oraz rejestru umów i ich kosztowego rozliczania. ...więcej

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Rozbudowa systemu przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy administracji szpitala, w którym obecnie z powodzeniem działa elektroniczny obieg faktur. Pośród nowych rozwiązań, jakie wdrożymy znajdą się między innymi: obieg korespondencji, rejestr umów, rozliczanie kosztowe umów, monitoring budżetów, zarządzanie zaopatrzeniem oraz wnioski zamówień publicznych. ...więcej

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz siły i energii do realizowania planów w roku 2023. Niekończącego się pasma sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Niech Nowy Rok upłynie pod znakiem pozytywnych emocji oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. ...więcej