poprzednia następna

Rozpoczynamy współpracę z Politechniką Koszalińską

Rozpoczynamy współpracę z Politechniką Koszalińską
poprzednia następna
Rozpoczynamy współpracę z Politechniką Koszalińską
Źródło zdjęcia: Politechnika Koszalińska, facebook.com/politechnikaKoszalin

Oferta naszej firmy okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Politechnikę Koszalińską. Przetarg dotyczył zakupu, wdrożenia i konfiguracji Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z wdrożeniem procesów realizowanych przez system obsługi studiów i platformą integracyjną dla Politechniki Koszalińskiej.

Projekt jest ciekawym wyzwaniem dla naszej firmy, gdyż jest pierwszym projektem realizowanym dla dużej i renomowanej uczelni wyższej. Jest to również największy projekt informatyczny, jaki realizuje Politechnika Koszalińska. Jest on także rekordowy pod względem organizacyjnym, zakresu który będzie realizowany w jego ramach, liczby zaangażowanych zasobów ludzkich, jak i finansowym.

Wierzymy, że nasze dotychczasowe wieloletnie doświadczenia zdobyte w instytucjach sektora publicznego zapewni sprawną i terminową realizację kontraktu.

Projekt obejmuje szereg rozwiązań wspierających działalność administracyjną, naukową i dydaktyczną jednostki.

W ramach umowy wdrożymy procesy zapewniające obsługę kancelaryjno-administracyjną jednostki, procesy finansowe, organizacyjne, zakupowe jak również kadrowe. Dostarczymy również kompleksowe moduły do zarządzania projektami i infrastrukturą, a także moduł archiwum zakładowego. System Bosflow zintegrujemy z szeregiem funkcjonujących już w Politechnice rozwiązań. Należą do nich między innymi: system finansowo-księgowy, system kadrowo-płacowy, Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS czy autorskie systemy zamawiającego.

Projekt zrealizujemy w ramach “Programu zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia, jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej. Współfinansuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.

Jesteśmy przekonani, że system przez Bosflow usprawni funkcjonowanie procesów biznesowych, realizowanych na Politechnice Koszalińskiej. Wierzymy, że nasza współpraca z tym Klientem będzie mocnym akcentem wejścia Business Online Services na rynek uczelni wyższych.

Pozostałe aktualności