poprzednia następna

Rozpoczynamy współpracę z Politechniką Koszalińską

Rozpoczynamy współpracę z Politechniką Koszalińską
poprzednia następna
Rozpoczynamy współpracę z Politechniką Koszalińską
Źródło zdjęcia: Politechnika Koszalińska, facebook.com/politechnikaKoszalin

Oferta naszej firmy okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Politechnikę Koszalińską na zakup, wdrożenie i konfigurację Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z wdrożeniem procesów realizowanych przez system obsługi studiów i platformą integracyjną dla Politechniki Koszalińskiej.

Projekt jest ciekawym wyzwaniem dla naszej firmy, gdyż jest pierwszym projektem realizowanym dla dużej i renomowanej uczelni wyższej. Jest to również największy projekt informatyczny realizowany dotychczas przez Politechnikę Koszalińską pod względem organizacyjnym, zakresu który będzie realizowany w jego ramach, liczby zaangażowanych zasobów ludzkich, jak i finansowym.

Wierzymy, że nasze dotychczasowe wieloletnie doświadczenia zdobyte w instytucjach sektora publicznego zapewni sprawną i terminową realizację kontraktu.

Projekt obejmuje szereg rozwiązań wspierających działalność administracyjną, naukową i dydaktyczną jednostki.

W ramach umowy wdrożymy procesy zapewniające obsługę kancelaryjno-administracyjną jednostki, procesy finansowe, organizacyjne, zakupowe czy kadrowe. Dostarczymy również kompleksowe moduły do zarządzania projektami i infrastrukturą, a także moduł archiwum zakładowego. System Bosflow zintegrujemy z szeregiem funkcjonujących już w Politechnice rozwiązań jak: system finansowo-księgowy, system kadrowo-płacowy, Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS czy autorskie systemy zamawiającego.

Projekt realizowany jest w ramach “Programu zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia, jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju”.

Jesteśmy przekonani, że system przez Bosflow usprawni funkcjonowanie procesów biznesowych realizowanych przez Politechnikę Koszalińską, a nasza współpraca z tym Klientem będzie mocnym akcentem wejścia Business Online Services na rynek uczelni wyższych.

Pozostałe aktualności

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Z końcem marca podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Bydgoski szpital swoją przygodę z systemem Bosflow rozpocznie od obszarów związanych z obsługą kancelarii, obiegiem faktur oraz rejestru umów i ich kosztowego rozliczania. ...więcej

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Rozbudowa systemu przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy administracji szpitala, w którym obecnie z powodzeniem działa elektroniczny obieg faktur. Pośród nowych rozwiązań, jakie wdrożymy znajdą się między innymi: obieg korespondencji, rejestr umów, rozliczanie kosztowe umów, monitoring budżetów, zarządzanie zaopatrzeniem oraz wnioski zamówień publicznych. ...więcej

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz siły i energii do realizowania planów w roku 2023. Niekończącego się pasma sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Niech Nowy Rok upłynie pod znakiem pozytywnych emocji oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. ...więcej