poprzednia następna

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze
poprzednia następna
Podpisanie umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze
Źródło zdjęcia: WSS im, św. Rafała w Czerwonej Górze, facebook.com/SzpitalCzerwonaGora/

W dniu 25.10.2022 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze rozstrzygnął przetarg na “Dostawę i Wdrożenie eUsług dla Szpitalnego Systemu Informatycznego (SSI) oraz Systemu do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)”. Na wykonawcę części 2 wybrał firmę Business Online Services sp. z o.o.

Jest to kolejny projekt wdrożenia systemu do elektronicznego obiegu dokumentów, który będziemy realizować w najbliższych miesiącach.

Zamówienie jest częścią większego Projektu “Informatyzacji Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” objętego dofinansowaniem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Funduszy Europejskich. W przedsięwzięciu, łącznie z WSS w Czerwonej Górze, bierze udział 8 podmiotów leczniczych i 12 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Jako wykonawca odpowiedzialny za wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów zajmiemy się automatyzacją kluczowych dla każdej placówki medycznej obszarów i procesów. Wśród nich znajdą się: procesy kancelaryjne, procesy obiegu faktur, rejestr i rozliczanie kosztowe umów. Zadbamy także o przeprowadzenie integracji systemu Bosflow z systemami posiadanymi przez Zamawiającego – systemem finansowo-księgowym, platformą e-PUAP, Active Directory.

Realizacja projektu będzie niewątpliwie kolejnym krokiem do informatyzacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze.  Jesteśmy dumni, że Bosflow jest systemem wpływającym na podniesienie jakości i usprawnienie procesów zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Sprawne działanie administracji szpitalnej jest istotnym elementem wpływającym na efektywne funkcjonowanie całego szpitala.

Pozostałe aktualności

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Z końcem marca podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Bydgoski szpital swoją przygodę z systemem Bosflow rozpocznie od obszarów związanych z obsługą kancelarii, obiegiem faktur oraz rejestru umów i ich kosztowego rozliczania. ...więcej

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Rozbudowa systemu przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy administracji szpitala, w którym obecnie z powodzeniem działa elektroniczny obieg faktur. Pośród nowych rozwiązań, jakie wdrożymy znajdą się między innymi: obieg korespondencji, rejestr umów, rozliczanie kosztowe umów, monitoring budżetów, zarządzanie zaopatrzeniem oraz wnioski zamówień publicznych. ...więcej

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz siły i energii do realizowania planów w roku 2023. Niekończącego się pasma sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Niech Nowy Rok upłynie pod znakiem pozytywnych emocji oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. ...więcej