poprzednia następna

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – nowy klient w naszym portfolio

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – nowy klient w naszym portfolio
poprzednia następna
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – nowy klient w naszym portfolio
Źródło zdjęcia: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, fot. K.Kapica, nowiny.24.pl

Wdrożenie systemu obiegu dokumentów w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie to kolejny projekt, który realizujemy we współpracy z naszym partnerem biznesowym firmą Asseco Poland SA.

Firma Asseco Poland po rozstrzygnięciu przetargu, została wybrana na generalnego wykonawcę modernizacji obecnie używanego przez szpital oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem e-usług. Projekt objęty jest dofinansowaniem „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020″.

Jako Business Online Services odpowiadamy w tym projekcie za wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. 

Nasza umowa obejmuje uruchomienie najczęściej automatyzowanych w placówkach medycznych obszarów: kancelarii, obiegu faktur i rejestru umów. Uprawnieni użytkownicy będą też mogli na bieżąco śledzić stopień realizacji umów. Dostarczymy również  narzędzie umożliwiające samodzielne modelowanie przez Klienta kolejnych procesów biznesowych.  System Bosflow zintegrujemy z systemem Infomedica w obszarze finansowo-księgowym. Integracje obejmą także istotne z punktu widzenia podmiotu publicznego aplikacje i narzędzia takie jak: e-PUAP czy Platforma Elektronicznego Fakturowania. Po wdrożeniu systemu Klient będzie mógł podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio w systemie Bosflow.

Projekt ten potwierdza występujący w ostatnim czasie na rynku trend informatyzacji placówek medycznych w zakresie rozwiązań do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych. Ilość dokumentacji papierowej procedowanej w szpitalach jest ogromna – dotyczy to głównie faktur, umów, korespondencji i zapotrzebowań. Wdrożenie systemu Bosflow to istotna zmiana, w każdej placówce medycznej. Powoduje znaczące przyspieszenie procesów związanych z obsługą tych dokumentów, a także odejście od stosów papierów piętrzących się na na biurkach pracowników administracyjnych szpitala.

Pozostałe aktualności

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Z końcem marca podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Bydgoski szpital swoją przygodę z systemem Bosflow rozpocznie od obszarów związanych z obsługą kancelarii, obiegiem faktur oraz rejestru umów i ich kosztowego rozliczania. ...więcej

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Rozbudowa systemu przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy administracji szpitala, w którym obecnie z powodzeniem działa elektroniczny obieg faktur. Pośród nowych rozwiązań, jakie wdrożymy znajdą się między innymi: obieg korespondencji, rejestr umów, rozliczanie kosztowe umów, monitoring budżetów, zarządzanie zaopatrzeniem oraz wnioski zamówień publicznych. ...więcej

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz siły i energii do realizowania planów w roku 2023. Niekończącego się pasma sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Niech Nowy Rok upłynie pod znakiem pozytywnych emocji oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. ...więcej