poprzednia następna

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – nowy klient w naszym portfolio

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – nowy klient w naszym portfolio
poprzednia następna
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie – nowy klient w naszym portfolio
Źródło zdjęcia: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, fot. K.Kapica, nowiny.24.pl

Wdrożenie systemu obiegu dokumentów w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie to kolejny projekt, który realizujemy we współpracy z naszym partnerem biznesowym firmą Asseco Poland SA.

Firma Asseco Poland wykona modernizację obecnie używanego przez szpital oprogramowania wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej oraz uruchomieniem e-usług. Projekt objęty jest dofinansowaniem „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020″.

Jako Business Online Services odpowiadamy w tym projekcie za wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. 

Nasza umowa obejmuje uruchomienie najczęściej automatyzowanych w placówkach medycznych obszarów: kancelarii, obiegu faktur i rejestru umów. Uprawnieni użytkownicy będą też mogli na bieżąco śledzić stopień realizacji umów. Dostarczymy również  narzędzie umożliwiające samodzielne modelowanie przez Klienta kolejnych procesów biznesowych.  System Bosflow zintegrujemy z systemem Infomedica w obszarze finansowo-księgowym. Integracje obejmą także istotne z punktu widzenia podmiotu publicznego aplikacje i narzędzia takie jak: e-PUAP czy Platforma Elektronicznego Fakturowania. Po wdrożeniu systemu Klient będzie mógł podpisywać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym bezpośrednio w systemie Bosflow.

Projekt ten potwierdza występujący w ostatnim czasie na rynku trend informatyzacji placówek medycznych w zakresie rozwiązań do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych. Ilość dokumentacji papierowej procedowanej w szpitalach jest ogromna – dotyczy to głównie faktur, umów, korespondencji i zapotrzebowań. Wdrożenie systemu Bosflow to istotna zmiana, w każdej placówce medycznej. Powoduje znaczące przyspieszenie procesów związanych z obsługą tych dokumentów. Pozwala także odejść od stosów papierów piętrzących się na na biurkach pracowników administracyjnych szpitala.

Pozostałe aktualności