poprzednia następna

Bosflow usprawni zarządzanie archiwum w Kancelarii Prezydenta RP

Bosflow usprawni zarządzanie archiwum w Kancelarii Prezydenta RP
poprzednia następna
Bosflow usprawni zarządzanie archiwum w Kancelarii Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta RP w ramach prowadzonego postępowania przetargowego wybrała ofertę firmy Business Online Services sp. z o.o. Przedmiotem współpracy, którą nawiązaliśmy jest wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania archiwum wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją infrastruktury sprzętowej.

Archiwum Prezydenta RP przechowuje dokumentację związaną z działalnością Prezydentów RP począwszy od roku 1989. W obrębie jednostki funkcjonują: Archiwum Aleksandra Kwaśniewskiego, Archiwum Bronisława Komorowskiego, Archiwum Lecha Kaczyńskiego oraz gromadzone są materiały związane z prezydenturą Andrzeja Dudy. Projekt obejmuje swoim zakresem procesy archiwizacyjne dotyczące dokumentacji papierowej jak i elektronicznych nośników danych.  W ramach umowy dostarczymy również kompletną infrastrukturę sprzętową, która pozwoli na obsługę obszernego repozytorium danych.  Zrealizowana zostanie także integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem EZD PUW.

Zawarcie umowy z Kancelarią Prezydenta to bardzo ważny dla nas kontrakt w sektorze publicznym. Cieszy nas, że tak prestiżowy Klient zdecydował się na wdrożenie naszego rozwiązania. Wierzymy, że w pełni zrealizujemy oczekiwania Klienta dotyczące niezwykle istotnego dla niego obszaru, związanego przede wszystkim z archiwizacją działań i dokonań głowy Państwa.

Wartość podpisanej umowy to  952 669,00 złotych brutto.

Pozostałe aktualności

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Kolejny szpital w Bydgoszczy będzie korzystał z Bosflow

Z końcem marca podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych Bosflow w Uniwersyteckim Szpitalu nr 1 im dr A. Jurasza w Bydgoszczy. Bydgoski szpital swoją przygodę z systemem Bosflow rozpocznie od obszarów związanych z obsługą kancelarii, obiegiem faktur oraz rejestru umów i ich kosztowego rozliczania. ...więcej

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wdraża kolejne moduły systemu Bosflow

Rozbudowa systemu przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy administracji szpitala, w którym obecnie z powodzeniem działa elektroniczny obieg faktur. Pośród nowych rozwiązań, jakie wdrożymy znajdą się między innymi: obieg korespondencji, rejestr umów, rozliczanie kosztowe umów, monitoring budżetów, zarządzanie zaopatrzeniem oraz wnioski zamówień publicznych. ...więcej

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Najlepsze życzenia od Business Online Services!

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz siły i energii do realizowania planów w roku 2023. Niekończącego się pasma sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań. Niech Nowy Rok upłynie pod znakiem pozytywnych emocji oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. ...więcej