poprzednia następna

Bosflow partnerem konferencji „Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia”

Bosflow partnerem konferencji „Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia”
poprzednia następna
Bosflow partnerem konferencji „Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia”

Na przełomie lutego i marca uczestniczyliśmy w wiosennej edycji konferencji pt. „Praktyczne aspekty zarządzania jednostką ochrony zdrowia”. Bosflow po raz pierwszy był partnerem tego cyklu konferencji, którego wcześniejsze edycje odbyły się w 2023 r. Konferencję zorganizowała redakcja Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego (OPM) we współpracy ze Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej – STOMOZ.

Konferencja odbyła się w Podlesicach, niedaleko Kroczyc. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ponad 40 placówek medycznych, jak również liczni eksperci branżowi z całej Polski.

Kluczowym elementem konferencji były prelekcje o tematyce związanej z ochroną zdrowia oraz panele eksperckie. Naszą prelekcję poprowadził Stanisław Klunder – Prezes Zarządu Business Online Services sp. z o. o. Tytuł prelekcji brzmiał: „Cyfrowe środowisko pracy – od elektronicznego obiegu dokumentów do sztucznej inteligencji”. Wystąpienie dotyczyło najnowszych rynkowych trendów i wykorzystywanych technologii w zakresie automatyzacji procesów biznesowych. Wskazywało również prognozowane kierunki dalszego rozwoju tego obszaru. Już dziś wiemy, że kierunki te będą łączyć w spójną całość cyfrowe środowisko pracy, robotyzację procesów oraz automatyczną klasyfikację dokumentów, często określaną mianem hiperautomatyzacji. Zastosowanie tego typu współpracujących ze sobą rozwiązań pozwala osiągać naprawdę doskonałe efekty w transformacji cyfrowej placówek medycznych.

Spotkanie było idealną okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Było także miejscem wymiany poglądów w zakresie wyzwań stojących przed jednostkami służby zdrowia m.in. w zakresie cyfryzacji procesów biznesowych.

Pozostałe aktualności