Yetico SA

Yetico SA to jeden z najważniejszych na polskim rynku producentów produktów z tworzyw polimerowych do wielu gałęzi przemysłowych. Aby zapewnić produkty wysokiej jakości i terminowe dostawy firma Yetico bardzo silnie inwestuje w rozwój technologiczny. Nie zapomina również o aktywnych działaniach na rzecz środowiska, których celem jest eliminowanie odpadów, redukcja emisji gazów cieplarnianych czy zużycia zasobów naturalnych. Firma posiada kilka zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim, Galewicach i Tarnobrzegu.

Potrzeby klienta

Rozproszone lokalizacje i wzrost produkcji, a co za tym idzie większa liczba przetwarzanych dokumentów to główne czynniki, które wpłynęły na decyzję o wdrożeniu systemu do elektronicznego obiegu dokumentów. Tak rozbudowane przedsiębiorstwo, o wielooddziałowej strukturze potrzebowało narzędzia, które ujednolici i usprawni procedury obiegu dokumentów. Bardzo ważne było dla klienta zapewnienie spójności i integracji wdrażanego rozwiązania z funkcjonującym już w firmie systemem ERP.

Kluczowe moduły i procesy

  • Rejestr i obieg korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej
  • Rejestr i obieg faktur
  • Rejestr umów
  • Integracja z systemem ERP

 

Opinia klienta

„Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów było kolejnym krokiem w automatyzacji realizowanych przez nas procesów biznesowych. Naszym celem było ograniczenie funkcjonowania dokumentów papierowych i ich nieustannego przepływu pomiędzy oddziałami firmy oraz przeniesienie się w możliwie największym zakresie do cyfrowego środowiska pracy.
Chociaż z systemu korzystamy od niedawna to, już dostrzegamy zmiany, które dokonały się wraz z jego wdrożeniem. Przede wszystkim elektroniczny obieg dokumentów usprawnił niezwykle ważny przepływ dokumentów finansowych i umów oraz komunikację w naszej firmie. Zapewnił także szybki dostęp do danych i informacji, a przez to możliwość skuteczniejszego zarządzania finansami firmy. Ważne dokumenty są teraz dostępne od ręki we wszystkich oddalonych od siebie oddziałach.
Menedżerowie doceniają wgląd w pełną historię obiegu i akceptacji dokumentów, dzięki czemu mogą szybciej podejmować decyzje i efektywniej zarządzać podległymi im jednostkami."