Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Historia UCK sięga roku 1945. Dziś szpital jest trzecim największym szpitalem w Polsce i jednocześnie jednym z najnowocześniejszych centrów medycznych. Działając we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym nieustannie rozwija swoje zaplecze sprzętowe i diagnostyczne.

Potrzeby klienta

W UCK zatrudnionych jest ponad cztery tysiące pracowników, którzy obsługują kilkanaście tysięcy dokumentów miesięcznie. Tak duża jednostka organizacyjna wymagała wdrożenia systemu w bardzo szerokim i kompleksowym zakresie. Ważnym elementem projektu było przeprowadzenie integracji z posiadanym przez szpital systemem ERP.

Kluczowe moduły i procesy

  • Kancelaria (obieg korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej)
  • Administracja i zarządzanie (rejestr umów, elektroniczna tablica informacyjna, obieg zarządzeń, zlecenia opinii prawnych, planowanie projektów)
  • Finanse (rejestr i obieg faktur, obieg i rozliczanie zaliczek, rozliczanie kosztowe umów i zamówień, monitorowanie wykorzystania limitów budżetowych)
  • Zaopatrzenie i logistyka (wnioski o zapotrzebowanie i wydanie towaru z magazynu, wnioski o zakup procedury medycznej, wnioski o zakup leku spoza receptariusza, wnioski o wszczęcie postępowania publicznego)
  • Zarządzanie personelem (obieg wniosków wyjazdowych i rozliczanie delegacji, ocena pracownicza)

Opinia klienta

Wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych obejmowało bardzo szeroki i kompleksowy zakres. Zależało nam na systemie, który uzupełniłby systemy funkcjonujące w naszym szpitalu.
Jesteśmy zadowoleni ze sposobu, w jaki pracownicy Business Online Services podeszli do tego ambitnego projektu. Wdrożenie poprzedzała gruntowa analiza organizacji pracy szpitala i funkcjonujących w nim procesów. Pracownicy BOS dokładnie zbadali funkcjonowanie administracji szpitalnej i pomogli nam w określeniu kluczowych elementów wymagających usprawnienia. W efekcie zaprojektowane zostały procesy, które następnie odzwierciedlono w środowisku cyfrowym. Konfiguracja i wdrożenie systemu przebiegała zgodnie z przemyślanym i wcześniej uzgodnionym planem.
Bardzo dobrze oceniamy całokształt współpracy. Pracownicy firmy BOS posiadają bogatą wiedzę merytoryczną, a jednocześnie są otwarci na uwagi i sugestie. Dlatego rekomendujemy Business Online Services, jako partnera godnego zaufania.